{"directscript":"","firstpage":"1","ishtml":false,"itemcount":75,"itemno":0,"items":[{"currentanswertext":"","currentanswerval":0,"currentpanswerid":0,"customproperties":"","dontknowtype":0,"flip":0,"force1column":0,"halted":"1","image":"","itemid":0,"itemno":0,"itemtype":14,"maxlen":0,"maxvalue":0,"minvalue":0,"name":"I1215484","nextto":"","obligate":0,"position":0,"repeathead":0,"rightalign":"","searchsuggest":"","searchsuggestexactmatch":"","searchsuggestsubstrings":"","style":0,"subtype":0,"text":"Dit onderzoek is inmiddels afgesloten. Bedankt voor uw medewerking.","textheight":0,"textwidth":0,"timeout":0,"uniquevalues":0,"validation":"","varlabel":"HALT"}],"lastpage":"1","name":"root","redirecturl":"","systemmessages":{"name":"SystemMessages","_cnstanswerquestion2":"Het antwoordveld mag niet leeg blijven.","_cnstanswerquestion5":"Het antwoord kan door een onjuiste notatie niet worden opgeslagen. Graag de vraag opnieuw beantwoorden.","_cnsterrordividepoints2":"Bij vraag '%2' zijn niet precies %1 punten verdeeld.","_cnstrankerror1":"Er kunnen niet twee items op eenzelfde plek in de rangorde staan.","_cnstvalidatemsg1":"Bij '%1' is nog geen antwoord ingevuld.","_cnstvalidatemsg10":"Bij '%1' is nog geen tekst ingevoerd.","_cnstvalidatemsg11":"Graag %1 antwoorden selecteren.","_cnstvalidatemsg12":"Geef een tekst in uit de zoeklijst.","_cnstvalidatemsg2":"Het antwoord op vraag '%1' moet een getal (in cijfers) zijn.","_cnstvalidatemsg2a":"Het antwoord op vraag '%1' moet een geheel getal (in cijfers) zijn.","_cnstvalidatemsg4":"De antwoorden mogen niet gelijk zijn","_cnstvalidatemsg6":"Het getal bij vraag '%2' is kleiner dan %1.","_cnstvalidatemsg7":"Het antwoord op vraag '%1' moet een getal groter dan 0 zijn.","_cnstvalidatemsg8":"Bij vraag '%3' kunnen minimaal %1 en maximaal %2 antwoorden geselecteerd worden.","_cnstvalidatemsg9":"Het antwoord op vraag '%1' kan door een onjuiste notatie niet worden opgeslagen. Graag de vraag opnieuw beantwoorden","_einde61969":"Einde","_searchsuggestbusy":"zoeken %1 ...","_searchsuggestnotfound":"geen suggesties voor %1","_terug13610":"Terug","_verder35666":"Verder","_volgende63361":"Volgende","_vorige35609":"Vorige"}}